1

کدام دسته از گردشگران هیچ تمایلی به استفادب از خدمات شهری ندارد؟

گردشگران طدیعتگری گردشگران شهری گردشگران تجاری گردشگران اروپایی گردشگران باستانی گردشگران فرهنگی
ثبت شده 11 ماه پیش توسط fsddff766 ویرایش شده در 1400/3/1

خدمات گردشگران بر عهده کدام سازمان دولتی یا نهاد خصوصی است.

کدام دسته از گردشگران هیچ تمایلی به استفادب از خدمات شهری ندارد؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...