0

تعداد قمرهای سیاره مشتری؟

سیاره مشتری قمرهای مشتری موقعیت قمر مشتری مشتری در فضا موقعیت مشتری مشتری در فضمشتری در فضا
ثبت شده 4 ماه پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/2/30

من نسبت به فضا کنجکاو هستم میخواهم بدانم مشتری مانند زمین یک قمر دارد یا تعداد بیشتری قمر دارد لطفا جواب بدهید


0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...