0

ناکامی چه پیامد هایی به دنبال دارد؟

ناکامی ناامیدی پیامد در پی پیامد در پی پیامد ناکامی
ثبت شده 6 ماه پیش توسط ....... ویرایش شده در 1400/2/30

من خیلی ناکام و ناامیدم بنظرتون چه پیامد هایی در پی داره؟


0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...