0

ایا کسی دستگاه وکیوم مواد غذایی به صورت اجاره ای دارد؟

دستگاه وکیوم اجاره دستگاه وکیوم خرابی دستگاه وکیوم اجاره دستگاه وکیوم ساز مواد غذایی تعمیرات دستگاه وکیوم
ثبت شده 12 ماه پیش توسط علی عرب بالاجلینی ویرایش شده در 1400/3/6

دستگاه وکیوم سازی کارخانه ام به مشکل برخورده تا یک ماه اینده نیاز به اجاره ی یک دستگاه وکیوم ساز دارم

ایا کسی دستگاه وکیوم مواد غذایی به صورت اجاره ای دارد؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...