0

برج خاموشان متعلق به چه دوره تارخی است؟

برج خاموشان قدمت برج خاموشان ساخت برج خاموشان اثار باستانی زردشتیان بناهای دوران زردشتیان برج خاموشان یزد
ثبت شده 12 ماه پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/3/1

مبخواهم بدانم برج خاموشان در چه زمانی و به وسیله کدام سلسله ساخته شده است لطفا به سوالم جواب بدهید

برج خاموشان متعلق به چه دوره تارخی است؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...